Koszyk Nowości Promocje Wyprzedaże
Kategorie

Serwis i zwrot

Kontakt

Adres serwisu: GAMBIT, ul. Biskupa Jarosława 3, 48-300 NYSA
Telefon kontaktowy: +48 534 580 760
E-mail: serwis@mhunt.plReklamacje

Formularz zgłoszenia reklamacji - pobierz

 Do sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji prosimy i wypełnienie w/w formularza, a następnie przesłanie do nas wadliwego produktu wraz z kserokopią dowodu zakupu na adres mHunt.pl / GAMBIT. ul. Biskupa Jarosława 3, 48-300 NYSA, tel. 534580760.Zwroty

Formularz zgłoszenia zwrotu - pobierz
Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

Każdy klient ma prawo odstapić od zakupu towaru w okresie 14 dni od jego otrzymania, W tym celu prosimy o wypełnienie w/w formularza i odesłanie towaru wraz z nim i orginalnym paragonem na adres mHunt.pl / GAMBIT  ul. Biskupa Jarosława 3, 48-300 NYSA, tel.  534580760Odstąpienie od umowy 
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy 
oraz skutkach odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

1.    Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy dostarczonych jednym transportem lub, które zostały odebrane jednorazowo.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę [adres korespondencyjny: mHunt.pl 48-300 NYSA, Biskupa Jarosława 3, e-mail: serwis@mhunt.pl, telefon 534580760] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

GAMBIT Damian Buczek
ul. Gałczyńskiego 17/7
48-304 NYSA


Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], zamówionych zgodnie z zamówieniem [nr zamówienia]

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]

Nr rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze za towar
[Nr rachunku bankowego]

Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

2.    Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który został przedstawiony powyżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.    Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail serwis@mhunt.pl lub sklep@mhunt.pl.  Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej).

4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.    Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, przysługującego Konsumentom, jeżeli Towar nie został jeszcze wysłany, każdy Klient może zrezygnować z zamówienia w całości lub części (dokonać anulowania zamówienia lub jego modyfikacji), przekazując informację w tym zakresie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

3.    W przypadku, gdy Konsument, który odstąpił od umowy, otrzymał rzecz w związku z umową, otrzymana rzecz winna być odesłana lub przekazana Sprzedawcy na adres: mHunt.pl Biskupa Jarosława 3, 48-300 NYSA, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4.    Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.    Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (np. z uwagi na wielkość, kształt lub wymagany szczególny sposób transportu) Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacunkowa wysokość kosztów z tego tytułu jest podawana w konkretnym przypadku Konsumentowi przy zawieraniu umowy, która dotyczy rzeczy, której nie można przesłać pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.

6.    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Producenci

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij